مالتو دکسترین Maltodextrinنمایش بزرگتر

مالتو دکسترین Maltodextrin

محصول جدید

مالتودکسترین با فرمول شیمیایی C₆ₙH₍₁₀ₙ₊₂₎O₍₅ₙ₊₁₎ یک ترکیب از الیگوساکاریدها با شناسه پاب‌کم ۳۳۸۲۴۶۵ است. که جرم مولی آن متغیر می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، پودر سفید است. ویکی‌پدیافرمول: C6nH(10n+2)O(5n+1)محلول در: آب